Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu jest miło poinformować, że Gmina Miasto Sierpc aplikowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sierpc"

i uzyskała dofinansowanie w formie dotacji
w wysokości 23.894,00 zł.

Z dofinansowania skorzystają 23 gospodarstwa domowe.