Drodzy Mieszkańcy Sierpca,

Panu Burmistrzowi Jarosławowi Perzyńskiemu jest niezmiernie miło poinformować, że uruchomiony zostaje wyjątkowy konkurs „Mała rzecz, a cieszy"! Celem konkursu jest aktywizacja społeczności Sierpca w dziedzinie poprawy estetyki i komfortu życia w swoim najbliższym otoczeniu.

Jeśli chcecie Państwo coś poprawić w swojej okolicy np. wymienić ławkę, dostawić kosze na śmieci, wybudować urządzenia siłowni zewnętrznej, zorganizować wydarzenie kulturalno-integracyjne to teraz macie niepowtarzalną okazję poprzez Konkurs „Mała rzecz, a cieszy". W ramach tego Konkursu będą finansowane zadania do kwoty 10 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na ten cel będzie wynosić 50 tys. zł.

Jeśli dostrzegacie Państwo potrzebę zmiany w swoim miejscu zamieszkania wystarczy, że do 31 lipca 2017 r. złożycie lub prześlecie drogą korespondencyjną do sekretariatu Urzędu Miejskiego bądź Biura Spraw Obywatelskim Urzędu Miasta Sierpc poniższy wniosek: http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/pliki/15559781?version=1.0

Wniosek można oczywiście przesłać drogą korespondencyjną, lecz wtedy należy na kopercie dopisać: „Konkurs Mała rzecz, a cieszy"

We wniosku, który może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Sierpca i który musi zostać poparty przez 20 mieszkańców Sierpca, wskazujecie Państwo m.in. lokalizację, przedstawicie wstępny kosztorys itp.

W dalszej kolejności Komisja Konkursowa powołana Burmistrza oceni przedłożone wnioski pod względem itp. zgodności z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi miasta, możliwości realizacji, znaczenia dla lokalnej społeczności, możliwych korzyści wynikających dla Miasta.

Komisja zarekomendowane wnioski skieruje do publicznego, internetowego (facebookowego) głosowania, które odbędzie się na poniższym profilu:https://www.facebook.com/jaroslawperzynskiburmistrzsierpca/.

Głosowanie będzie trwało do 3 września 2017 r. i do realizacji przez Urząd Miejski skierowanych zostanie 5 projektów, które uzyskają największą liczbę „polubieni".

Zachęcamy wszystkich do zgłaszania projektów. W ten sposób możecie Państwo zmienić swoje najbliższe otoczenie!!! Do dzieła!!! Wspólnie zmieniajmy Sierpc na lepsze!!!

 

Link do Regulaminu Konkursu „Mała rzecz, a cieszy" znajduje się pod poniższym linkiem: http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/pliki/15559745?version=1.0

Link do pobrania formularza zgłoszenia projektu w Konkursie „Mała rzecz, a cieszy" odnajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: http://bip.sierpc.pl/res/serwisy/pliki/15559781?version=1.0