Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio ustaw: o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 obowiązujący od 1 października 2017 r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 obowiązujący od dnia 1 listopada 2017r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 12, pokój nr 5 i 7 w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00-15:00.

 

Wniosek będzie można również złożyć drogą elektroniczną za pomocą:

Ze względu na aktualnie wprowadzane zmiany do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, druki wniosków będą dostępne od dnia 01 sierpnia 2017 r.