Sekretariat Burmistrza Miasta - tel. 24/ 275-86-86

Sekretariat Fax - tel. 24/ 275-86-33

Podinspektor - Paulina Kopycińska

Wydział Organizacyjny - tel. 24/ 275-86-27
Sekretarz Miejski - Barbara Wojciechowska-Dobies

Biuro Rady - tel. 24/ 275-86-29
Inspektor - Beata Kowalska

Wydział Finansowy - tel. 24/ 275-86-40
Skarbnik Miejski - Katarzyna Joniak

Biuro Podatkowe – tel. 24/ 275-86-22
Kierownik Biura - Krystyna Nowakowska

Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - tel. 24/ 275-86-55

Naczelnik Wydziału - Wioletta Szpejcher

Wydziału Programowania Strategicznego i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych - tel. 24/ 275-86-59

Naczelnik Wydziału - Piotr Brzeski

Wydział Inwestycji i Remontów - tel. 24/ 275-86-45
Naczelnik Wydziału - Bogdan Ciemiecki

Wydział Oświaty i  Kultury - tel. 24/ 275-86-44
Naczelnik Wydziału - Marek Z. Zdrojewski

Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego - tel. 24/ 275-86-53
Inspektor - Tomasz Górzyński

Wydział Spraw Społecznych i Komunalnych - 24/ 275-86-47
Naczelnik Wydziału - Lidia Rymer

Urząd Stanu Cywilnego - tel. 24/ 275-86-25
Kierownik - Anna Kajkowska

Biuro Spraw Obywatelskich - tel. 24/ 275-86-63
Kierownik Biura - Katarzyna Strześniewska

Biuro Promocji i Marketingu - tel. 24/275-86-31

Kierownik Biura - Marta Garwoła

Straż Miejska - tel. 24/ 275-20-66, 0-506-15-65-78 
Komendant - Jarosław Krydziński