Pan Burmistrz Jarosław Perzyński ma do przekazania wszystkim mieszkańcom Sierpca dobrą informację - otóż w dniu 29 sierpnia 2017 r. MSiT ogłosiło listę zadań inwestycyjnych, które zostaną wsparte ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej - Edycja 2017".

Na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie znajduje się: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu - budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”. Kwota otrzymanej dotacji wynosi 900.000,00 zł. W ramach tego zadania otrzymamy dofinansowanie m.in. na:

- przebudowę bieżni lekkoatletycznej z nawierzchnią poliuretanową (4 tory o długości 400 m. oraz 6 torowa bieżnia prosta do biegów sprinterskich o długości 110 m.),

- instalację nowych urządzeń do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych (skocznia do skoku w dal i trójskoku, skocznia wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą),

- pozostałe zagospodarowanie terenu (w zakresie branży elektrycznej, branży sanitarnej i ogrodzenia bieżni oraz terenu stadionu).

Pan Burmistrz Jarosław Perzyński dziękuje wszystkim zaangażowanym w pracę nad przyznaniem Naszemu Miastu dofinansowania na przebudowę stadionu,) a w szczególny sposób Panu Posłowi Waldemarowi Olejniczakowi za wsparcie w kontaktach z Ministerstwem Sportu.