Turniej halowy piłki niżnej

REGULAMIN

1. Cel imprezy:

- integracja społeczeństwa miasta Sierpc,

- popularyzacja piłki nożnej, jako aktywnego wypoczynku.

2. Organizator:

Zarząd Osiedla nr 2

3. Termin i miejsce realizacji:

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2, 01.10.2017r. 

4. Uczestnictwo:

- w turnieju mogą startować zespoły liczące, co najmniej 6 zawodników, a maksymalnie 10 ( 4 rezerwowych),

-zawodnicy poniżej 18 roku życia mogą przystąpić do rozgrywek wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodzica,

-każdy z zawodników może grać tylko w jednej drużynie, nie może grać w innej drużynie podczas turnieju,

- każda drużyna zgłasza się do przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 2 do piątku tj. 29.09.2017r. W turnieju będą wyodrębnione trzy kategorie wiekowe: klasy 1-3. klasy 4-6, klasa 7 wraz z 2 i 3 klasa gimnazjum,

- 2x7 minut w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, długość meczu może ulec zmianie,

- reguły gry zgodne z przepisami piłki nożnej.

5. Nagrody:

Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej, zawodnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy i medale.

6. Uwagi końcowe:

- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz spraw w nim nie ujętych,

- listę zawodników należy dostarczyć przed rozpoczęciem zawodów,

- w turnieju zawodnicy biorą udział wyłącznie na własną odpowiedzialność, po podpisaniu oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 

 W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 664-965-071