XIV Festiwal odbył się 20 października 2017 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

Głównymi organizatorami Festiwalu byli: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu i Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu oraz Rada Rodziców PSM I st. w Sierpcu.

Honorowy patronat nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego i Burmistrz Miasta Sierpc.

Jury festiwalu stanowili wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie:

prof. Andrzej Zieliński – przewodniczący

członkowie: prof. Krystyna Borucińska, dr hab. Romuald Gołębiowski.

Sekretarzem Jury była Barbara Bońkowska – dyr. PSM I st. w Sierpcu.

Przesłuchania festiwalowe w godz. 10.00 – 13.30 prowadzili pedagodzy PSM I st. w Sierpcu: Izabela Jezierska i Sławomir Makowski.

Jury wysłuchało 14 zespołów (15 zespołów zostało zgłoszonych do udziału w festiwalu). W grupie A (szkół muzycznych I st.) – 8 zespołów i w grupie B (szkół muzycznych II st. ) – 6 zespołów.

W ramach Festiwalu w godz. 15.00 – 16.30 zorganizowano warsztaty – lekcje otwarte, które prowadzili jurorzy:

dr hab. Romuald Gołębiowski – z Trio fortepianowym z ZPSM nr 4 w Warszawie,

prof. Krystyna Borucińska – z Duetem fortepianowym z PSM I st. w Sierpcu,

prof. Andrzej Zieliński – z Trio PSM w Olsztynie.

XIV Festiwal Zespołów Kameralnych zakończył się ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród i Koncertem Laureatów o godz. 17.00

Wyniki Sierpeckiej Jesieni Kameralnej’2017:

W grupie A (szkół muzycznych I st.)

III nagroda

Sekstet akordeonowy z Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu

II nagroda ex aequo

- Duet z Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach

- Kwartet z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

I nagroda ex aequo

- Trio z Powiatowej Szkoły Muzycznej I st. w Dywitach i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina  w Olsztynie

- Trio fortepianowe z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4

  1. Karola Szymanowskiego w Warszawie

W grupie B (szkół muzycznych II st.)

III nagroda

Zespół Bella i Sebastian z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie

II nagroda ex aequo

- Trio Glissando z Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Józefa Elsnera    

w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie

- Trio PSM z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina

w Olsztynie

I nagroda

Musica a'tre z Ogólnokształcącej szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu

Statuetkę Grand Prix ufundowaną przez Państwa Alicję i Edmunda Szpanowskich za największą liczbę punktów zdobyło Trio fortepianowe z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

Nagrodę za wykonanie utworu Tadeusza Paciorkiewicza Jury przyznało

- Kwartetowi z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie

oraz

- Trio PSM z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina     w Olsztynie

Jury postanowiło również przyznać  wyróżnienie Panu Tomaszowi Michalakowi z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Olsztynie za szczególny wkład pracy i ciekawie aranżacje

Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom nagród:

Marszałkowi  Województwa Mazowieckiego

Burmistrzowi Miasta Sierpca

Alicji i Edmundowi Szpanowskim

Instytutowi Studiów Podyplomowych w Sierpcu

FHU Ireneusza Wojdy

Radzie Rodziców PSM I st. w Sierpcu

 

Sekretarz Jury

Barbara Bońkowska