W środę,25 października 2017r., odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej Sierpca. Radni przyjęli uchwały w sprawach:

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
- sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Jasna),
- wystąpienia Gminy Miasto Sierpc ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą”,
- zmian w budżecie Miasta Sierpca 2017 r.

Na zakończenie obrad Zastępca Burmistrza – Ewa Leszczyńska przedstawiła kompleksową "Informację o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017" omawiając  m.in. zagadnienia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli w kontekście następujących zmian demograficznych, strukturę wydatków, działania związane z wdrażaniem założeń reformy systemu oświaty,    realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zakres działań opiekuńczo – wspierających oraz inwestycji i remontów.  Rozwinięciem sprawozdania ilustrowanego na bieżąco prezentacją multimedialną były wystąpienia dyrektorów trzech gimnazjów, dla których Miasto Sierpc jest organem prowadzącym, ewidencjonującym lub rejestrującym. Dyrektorzy skoncentrowali się na omówieniu wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie tegorocznych egzaminów gimnazjalnych.

INFORMACJA BURMISTRZA O STANIE REALIZACJI PRZEZ MIASTO SIERPC ZADAŃ OŚWIATOWYCH W R.SZK. 2016/2017

Fot. UM Sierpc, EXTRA Sierpc

 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG