W minionym tygodniu rozpoczęły się prace związane z wykonaniem nakładki asfaltowej na ul. Piłsudskiego.

Wykonawcą robót jest Biuro Projektów i Inwestycji "PROBUD" S.C. z Sierpca.

Zakres prac będzie obejmował m.in.: roboty pomiarowe, rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych: ok. 108,0 m², wykonanie rowka pod ławy krawężnikowe, wykonanie ławy betonowej. Zostanie ustawiony krawężnik betonowy ok. 36,0 m i podbudowa z kruszyw łamanych ok. 108,0 m². Uregulowane zostaną studzienki dla włazów kanałowych i kratek ściekowych.

Wykonawca wyrównana istniejące podbudowy tłuczniem kamiennym i ułoży nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej ok. 529,0 m². Koszt inwestycji to  44.998,69 zł brutto.

 

DSC_0841.JPGDSC_0844.JPGDSC_0847.JPGDSC_0850.JPGDSC_0852.JPGDSC_0854.JPGDSC_0855.JPGDSC_0866.JPGDSC_0867.JPG