W piątek, 17 listopada Burmistrz Jarosław Perzyński, wspólnie z Panią Radną Małgorzatą Kisielewską wizytowali plac budowy na ulicy Sempołowskiej, gdzie montowana jest kanalizacja deszczowa.

Jest to I etap budowy. W ulicy zostaną zamontowane studzienki ściekowe i studnie rewizyjne. Ponadto zostaną ustawione krawężniki betonowe ok. 630,00 m i wykonana będzie nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych ok. 1890,00 m² oraz podbudowa z kruszywa łamanego: ok. 1890,00 m². Modernizacja będzie wymagała także wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem ok. 1890,00 m²,nawierzchni (na zjazdach) z kostki brukowej betonowej ok. 195,00 m² i wykonania podbudowy (na zjazdach) z kruszywa łamanego ok. 195,00 m². Ustawione zostaną także krawężniki betonowe ok. 100,00 m i nawierzchnie (dojścia do posesji) z kostki brukowej betonowej ok. 38,00 m².

 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg