W tym tygodniu zakończyła się budowa ul. Wiejskiej, na której wykonano jezdnię dwupasową dwukierunkową wraz ze zjazdami i chodnikiem po jednej stronie jezdni.

Wybudowano kanał deszczowy z rur PVC, z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej. Wykonano studnię rewizyjną i studzienki ściekowe z osadnikiem, a także wyregulowano istniejące studnie kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych. Na ulicy zaprojektowano także plac do zawracania dla samochodów osobowych.

Zaczęto również budowę ul. Sielskiej. wraz ze zjazdami i jezdnią dwukierunkową z dopuszczeniem ruchu pieszego. Wybudowany będzie odcinek sieci deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sielskiej oraz z wykonaniem studni rewizyjnej i studzienek ściekowych z osadnikiem. Zostaną także wyregulowane istniejące studnie kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych.

Natomiast budowa ul. Włościańskiej będzie zawierała wykonanie ulicy z jezdnią dwupasową dwukierunkową, o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami, chodnikiem po jednej stronie jezdni oraz trawnikami. Zostaną zdemontowane 2 studzienki ściekowe i wykonane 4 studzienki z osadnikiem, które będą włączone poprzez przykanaliki do istniejącego kanału deszczowego w ul. Włościańskiej. Wykonawca dokona regulacji istniejących studni kanalizacji sanitarnej i zasuw wodociągowych do projektowanej niwelety ulicy. Na końcu ulicy, podobnie jak na ul. Wiejskiej zaprojektowano plac do zawracania dla samochodów osobowych.

Wykonawcą wszystkich prac jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o., a kwota inwestycji to 472 798,78 zł brutto.

 

23675113_1958104831103723_3778860584893670569_o.jpg23736085_1958104751103731_2584638650742165439_o.jpg23736342_1958104821103724_1811730811988852188_o.jpg23737578_1958104747770398_8163916972636680941_o.jpg23737611_1958560661058140_8185725809635398607_o.jpg23738014_1958560647724808_3896896050605619026_o.jpg23783454_1958560724391467_8419207601379090406_o.jpg23800333_1958104721103734_6852619517161232725_o.jpg23825961_1958560737724799_1702496075606546272_o.jpg23826310_1958104837770389_8280646225185412394_o.jpg23847098_1958104891103717_5856378039681214815_o.jpg23847242_1958560664391473_2178532310991266562_o.jpg

 

 

W