Remont obejmował rozbiórkę istniejącego chodnika i zjazdów z płyt betonowych i trylinki.

Dokonano rozbiórki istniejących krawężników( około 320 mb) i wykonano korytowania pod chodnik i zjazdy wraz z wywozem nadmiaru gruntu i jego utylizacją. Uregulowane zostały  istniejące zawory i studnie, a także wykonany został chodnik (około 453 m²) oraz  zjazdy indywidualne (około 107 m²). Ustawiono  również krawężnik betonowy (około 320 mb).

Wykonawcą  prac była firma P.H.U. Usługi Brukarskie - Dariusz Korcz, a koszt inwestycji to 67.902,15 zł brutto.

 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg