30 listopada br. p. Ewa Lisicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim zatrudniony w Miejskim Przedszkolu Nr 4 Czerwonego Kapturka otrzymała z rąk Burmistrza Jarosława Perzyńskiego akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Był to finał działania zapoczątkowanego złożeniem we wrześniu 2013r. wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu. Następnie p. Lisicka odbyła trwający 3 lata i 9 miesięcy staż, uzyskała we wrzesniu br. pozytywną ocenę dorobku zawodowego, natomiast 23 listopada br. pomyślenie zdała egzamin przed pięcioosobową komisją w składzie: Marek Z. Zdrojewski – przedstawiciel gminy Miasta Sierpc - przewodniczący, Andrzej Wojciechowski – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Marzanna Kupniewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 Czerwonego Kapturka, Anna Sobocińska – ekspert z listy MEN oraz Teresa Mielczarek – ekspert z listy MEN. Bezpośrednio przed otrzymaniem aktu p. Lisicka w obecności Burmistrza Jarosława Perzyńskiego, Zastępcy Burmistrza – Ewy Leszczyńskiej oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury - Marka Z. Zdrojewskiego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, złożyła uroczyste ślubowanie.

 

01.JPG02.JPGDSC_0113.JPGDSC_0115.JPGDSC_0118.JPGDSC_0120.JPGDSC_0122.JPGDSC_0124.JPG