Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Miasto Sierpc prowadzi dodatkowy nabór wniosków wstępnych o dofinansowanie działań ze środków WFOŚiGW dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych kotłowni poprzez wymianę starych kotłów o niskiej sprawności na gazowe, olejowe lub opalane biomasą. Warunkiem udziału w programie jest wymiana pieca w budynku, który nie może być wykorzystywany na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W programie  nie mogą brać udziału osoby, które dopiero się budują.

Wielkość dofinansowania wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych (max. 5.000zł brutto) i dotyczy wyłącznie zakupu kotła z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem oraz czujnikiem tlenku węgla.

Osoby zainteresowane realizacją zadania w bieżącym roku i posiadające wymagane dokumenty tj.:

- specyfikację techniczną pieca,

- umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na wykonanie przyłącza gazowego,

- ostateczne pozwolenie na budowę przyłącza gazowego,

winny złożyć wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2018r.

 

Osoby planujące wymianę pieca w przyszłym roku, a zainteresowane uzyskaniem dotacji powinny złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 31.01.2019 roku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Sierpcu przy ulicy Piastowskiej 11A w Wydziale Spraw Społecznych i Komunalnych (pokój 29 A) lub pod numerem telefonu 24 275 86 48.