Urząd Miejski w Sierpcu poniżej podaje terminy zbiórek mebli i odpadów wielkogabarytowych (kontenery przy zabudowie wielorodzinnej)  na 2018r. oraz na 6 miesięcy 2019r.

 • 30 kwietnia 2018r.
 • 30 maja 2018r.
 • 30 czerwca 2018r.
 • 14 lipca 2018r.
 • 14 sierpnia 2018r.
 • 15 września 2018r.
 • 31 październik 2018r.
 • 01 grudnia 2018r.
 • 24 grudnia 2018r.
 • 01 luty 2019r.
 • 30 marca 2019r.
 • 30 kwiecień 2019r.
 • 31 maj 2019r.
 • 19 czerwiec 2019r.