30 kwietnia br. Burmistrz Sierpca Jarosław Perzyński i Skarbnik Miejski Katarzyna Joniak podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Miłobędzkiej”.

Na to zadanie, związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  z budżetu Województwa miasto Sierpc otrzymało kwotę dofinansowania w wysokości  100 000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana do końca października br. Zostanie wybudowany odcinek drogi łączący miasto Sierpc z miejscowością Miłobędzyn o długości  0,708 km. Całość zadania szacowana jest na ok. 300 tys. zł.

Na ogłoszony w ubiegłym roku przez Urząd Marszałkowski nabór wpłynęło 478 wniosków. Do dofinansowania wybrano 312 zadań. W subregionie płockim dofinansowanie trafiło do 28 gmin i powiatów, które zrealizują 32 zadania drogowe.

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  

1-5.jpgDSC00408.jpgDSC00488.jpgDSC00490.jpg