Cieszy Nas ogromnie sukces Miasta w ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego przygotowanym przez ekspertów z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ranking został przedstawiony na IV Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się w Krakowie w dniach 26-27 kwietnia w Centrum Kongresowym ICE.

Do oceny kondycji finansowej samorządów za 2016 rok autorzy rankingu brali pod uwagę 7 wskaźników. Między innymi udział dochodów własnych i wydatków inwestycyjnych oraz udział środków europejskich w wydatkach.

Na 237 gmin miejskich Sierpc zajmuje wysoką 25. lokatę. Należy w tym miejscu podkreślić, że wyprzedziły Nas głównie gminy turystyczne i znajdujące się przy dużych aglomeracjach miejskich.

Pokazuje to, że Nasze działania przynoszą wymierne efekty, które przekładają się na konkretne liczby.