Ochotnicy do 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z Płocka mogą składać wnioski o przyjęcie do służby. Rekrutować  się mogą kobiety i mężczyźni, którzy nie pełnili do tej pory służby wojskowej oraz rezerwiści. Brygada planuje również uroczystą przysięgę wojskową w Płocku.

Na terenie południowego Mazowsza, w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej formowana jest 6 Brygada OT, która od lipca tworzy kolejne bataliony lekkiej piechoty. Jeden z nich powstaje w Płocku. Terenem stałej odpowiedzialności batalionu będą powiaty: sierpecki, gostyniński, sochaczewski oraz płocki. Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do służby. Batalion będzie przyjmował ochotników nie tylko z powiatów swojego rejonu odpowiedzialności, ale także z innych regionów województwa. Docelowo batalion będzie liczył około 700 żołnierzy pełniącą Terytorialną Służbę Wojskową, a około 10% batalionu będą stanowić żołnierze zawodowi.

Informacje na temat Terytorialnej Służby Wojskowej dostępne w każdej Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) oraz na stronie internetowej www.terytorialsi.wp.mil.pl.

Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) Płock
aleja Jana Kilińskiego 12, 09-402 Płock
tel. 261 441 226,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.wkuplock.wp.mil.pl

Czym jest szesnastka?

Szkolenie to w praktyce będzie obejmowało naukę i doskonalenie  umiejętności taktycznych i strzeleckich. Pierwszego dnia ochotnicy zostaną umundurowani i wyekwipowani. W kolejnych dniach zostaną poddani „testowi wejściowemu” sprawności fizycznej i badaniu współczynników masy ciała. Wyniki tych testów i badań zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów. Następne dni obejmować będą wdrożenie elementów zielonej taktyki właściwej dla lekkiej piechoty.

Największy nacisk podczas szkolenia zostanie położony na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania. Ważnymi elementami będą również pomoc przedmedyczna i topografia.

Ochotnicy posługiwać się będą najnowocześniejszą polską bronią- karabinkiem MSBS Grot. To pierwszy system broni strzeleckiej korzystający z amunicji 5,56 x 45 mm opracowany i wyprodukowany wyłącznie siłami krajowego przemysłu oraz ośrodków naukowych – jest on też w pełni zgodny ze standardami NATO.

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dowodzi płk Grzegorz Kaliciak.

Zadania Wojsk Obrony Terytorialnej

Wojska Obrony Terytorialnej będą ściśle współdziałać z wojskami operacyjnymi. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Do głównych zadań w czasie pokoju będzie należało m.in. przeciwdziałanie i zwalczanie skutkom klęsk żywiołowych. W czasie wojny WOT będzie wspierać wojska operacyjne w strefie bezpośrednich działań bojowych, a poza nią będzie stanowić siłę wiodącą.

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy już blisko 9 tys. żołnierzy,
w tym: ponad 7 tys. żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową oraz ponad 1,6 tys. żołnierzy zawodowych.

Przeprowadzone analizy pokazują, że ponad 49% żołnierzy TSW posiada wykształcenie średnie, a prawie 32% wykształcenie wyższe. Odsetek żołnierzy z wykształceniem gimnazjalnym
to niecałe 9% żołnierzy.

Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze
oraz medyczne. Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia (w tym umowę o dzieło, umowę zalecenie). Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.

Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW
to 31 lat. W WOT służbę pełni ponad 9% kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż
w wojskach operacyjnych.

Aleksandra Wic - rzecznik prasowy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg