Zakończyły się roboty budowlane przy ul. Narutowicza od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Okulickiego. Za realizację zadania odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu, który za kwotę 87.250,00 zł wykonał m.in:

- rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm: około 366,0 m²;

- rozbiórkę nawierzchni zjazdów z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm (tzw. trylinka): około 87,0 m²;

- rozbiórkę krawężników betonowych

- mechaniczne wykonanie koryta głębokości 15,0 cm pod chodnikiem: około 448,0 m²;

- ustawienie krawężnika betonowego wystającego o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej: około 173,0 m;

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod chodnikiem i zjazdami: około 535,0 m²;

- ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej: około 448,0 m²;

- ułożenie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej: około 87,0 m²;

 

35240468_2052999151614290_3431407148398018560_o.jpg35265764_2052999034947635_6365135682926542848_o.jpg35303811_2052999064947632_3971144792154308608_o.jpg35345559_2052999158280956_255738824003420160_o.jpg35383761_2052999044947634_1121138248400240640_o.jpg