Zostaje wydłużony czas obowiązywania ostrzeżenia od godz. 14:04 dnia 28.07.2018 do godz. 20:00 dnia 02.08.2018 r.