GMINA MIASTO SIERPC ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu, w ramach konkursu „HUMAN SMART CITIES.

Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, ogłoszonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, którego Wnioskodawcą i Liderem będzie Gmina Miasto Sierpc.

FORMULARZ OFERTY

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA SIERPCA