Rozpoczęła się budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Św. Wawrzyńca.

Sieć kanalizacji posłuży do odprowadzenia ścieków bytowych z istniejących, jak i projektowanych budynków jednorodzinnych zlokalizowanych wzdłuż ulicy. W zakresie robót ujęto realizację robót ziemnych do głębokości max. 2.0 m bez przyłączy wraz z montażem rurociągów z rur polietylenowych.

Inwestycję wykonuje Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki. W najbliższych tygodniach powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonanie nawierzchni z kostki.

Podziękowania należą się Radnemu Dariuszowi Malanowskiemu, który zabiegał o poprawę jakości życia mieszkańców tej ulicy.

 

DSC_1020.JPGDSC_1021.JPGDSC_1022.JPGDSC_1024.JPGDSC_1026.JPGDSC_1029.JPGDSC_1033.JPGDSC_1041.JPGDSC_1043.JPG