17 sierpnia br. panie: Marzena Więckowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim zatrudniony w Miejskim Przedszkolu Nr 2, Katarzyna Jaworska – nauczyciel edukacji

wczesnoszkolnej z językiem angielskim zatrudniony w Miejskim Przedszkolu Nr 4 Czerwonego Kapturka oraz Dorota Dudzińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej otrzymały z rąk Burmistrza Jarosława Perzyńskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Był to finał działania zapoczątkowanego złożeniem we wrześniu 2015r. wniosków o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu. Następnie nauczycielki odbyły trwający 3 lata i 9 miesięcy staż, uzyskując w czerwcu br. pozytywną ocenę dorobku zawodowego, natomiast 17 sierpnia br. pomyślenie zdała egzamin przed pięcioosobową komisją w składzie: Marek Z. Zdrojewski – przedstawiciel gminy Miasta Sierpc - przewodniczący, Barbara Kubacka – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Jolanta Chylińska / Marzanna Kupniewska  Hanna Kurta – dyrektor, Agnieszka Strusińska – ekspert z listy MEN oraz Ewa Maciejewska – ekspert z listy MEN. Bezpośrednio przed otrzymaniem aktu nauczycielki w obecności Burmistrza Jarosława Perzyńskiego oraz Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury - Marka Z. Zdrojewskiego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, złożyły uroczyste ślubowanie.

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG