FE POWER poziom pl 1 rgb nowy

Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne

Beneficjent: Euro Innowacje Sp. z o.o. i 10 Partnerów (stanowiących grupę docelową).

Wartość projektu: 1 971 974,40 zł.

Okres realizacji:  1.01.2019 r. - 31.03.2020 r.

Cel projektu: Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST z  woj. mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez  wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 349 kadr w ramach 7 zadań od 1.01.2019 do 31.03.2020.

Główne rezultaty:

 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami = 10
 • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców =10

Grupa docelowa: 10 Jednostek Samorządu Terytorialnego (miast średnich) JST (partnerzy projektu) z województwa mazowieckiego:

 • GRODZISK MAZOWIECKI 
 • GRÓJEC
 • JÓZEFÓW
 • LEGIONOWO

  Gmina Miasto Sierpc przystąpiła do realizacji projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne

  Beneficjent: Euro Innowacje Sp. z o.o. i 10 Partnerów (stanowiących grupę docelową).

  Wartość projektu: 1 971 974,40 zł.

  Okres realizacji:  1.01.2019 r. - 31.03.2020 r.

  Cel projektu: Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST z  woj. mazowieckiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez  wdrożenie nowoczesnych rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi oraz podniesienie kompetencji 349 kadr w ramach 7 zadań od 1.01.2019 do 31.03.2020.

  Główne rezultaty:

  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami = 10
  • Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców =10

  Grupa docelowa: 10 Jednostek Samorządu Terytorialnego (miast średnich) JST (partnerzy projektu) z województwa mazowieckiego:

  • GRODZISK MAZOWIECKI 
  • GRÓJEC
  • JÓZEFÓW
  • LEGIONOWO
  • PIASTÓW
  • PŁOŃSK
  • PRZASNYSZ
  • SIERPC
  • WOŁOMIN
  • ŻYRARDÓW

  Zadania do realizacji w ramach projektu:

  Zadanie 1: Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 9 urzędach JST.

  Zadanie 2: Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.

  Zadanie 3: Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 10 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców  w zakresie zarządzania satysfakcją klienta.

  Zadanie 4: Wdrożenie rozwiązań w 4 urzędach JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości.

  Zadanie 5: Doskonalenie kompetencji 90 kadr z 10 urzędów JST w obszarze podatków i opłat.

  Zadanie 6: Doskonalenie kompetencji 51 kadr z 10 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami.

  Zadanie 7: Doskonalenie kompetencji 208 kadr z 10 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

  PIASTÓW
 • PŁOŃSK
 • PRZASNYSZ
 • SIERPC
 • WOŁOMIN
 • ŻYRARDÓW

Zadania do realizacji w ramach projektu:

Zadanie 1: Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 9 urzędach JST.

Zadanie 2: Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.

Zadanie 3: Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 10 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców  w zakresie zarządzania satysfakcją klienta.

Zadanie 4: Wdrożenie rozwiązań w 4 urzędach JST w zakresie opracowania planów wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości.

Zadanie 5: Doskonalenie kompetencji 90 kadr z 10 urzędów JST w obszarze podatków i opłat.

Zadanie 6: Doskonalenie kompetencji 51 kadr z 10 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami.

Zadanie 7: Doskonalenie kompetencji 208 kadr z 10 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi.

 

plakat mazowieckie