W sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, 27 września br., odbył się adresowany do uczniów sierpeckich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimanazjalnych Konkurs Wiedzy o Polsce oraz Mieście Sierpc „W przededniu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

Jego organizatorem był Burmistrz Miasta, który w drodze zarządzenia nr 46 wydanego 8 maja br. określił cele, zakres i zasady konkursowej rywalizacji. Przedsięwzięcie wpisało się w sekwencję podejmowanych przez Miasto na przestrzeni ostatnich miesięcy działań zmierzających do upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodległości.

Finałowa rywalizacja odbywała się przy żywiołowym aplauzie publiczności, którą stanowili dyrektor płockiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, radni miejscy i powiatowi, przedstawiciele Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Sierpcu, dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także - dyrektorzy instytucji kultury,  nauczyciele oraz uczniowie - koleżanki i koledzy finalistów. W pierwszej (kl. V i VI) oraz drugiej (kl. VII – VIII) kategorii wiekowej rywalizowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i I Prywatnej Szkoły Podstawowej. W godzinę później rozpoczęła się batalia o laur zwycięstwa w trzeciej, czyli gimnazjalnej (Gimnazjum Miejskie i Leonium) i czwartej (ponadgimnazjalnej) kategorii wiekowej, w której wiedzą wykazywali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego, Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin, Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Bpa Leona Wetańskiego.  W trakcie konkursu uczestnicy udzielali odpowiedzi na wylosowane pytania, a także układali puzzle. Część pytań była wizualizowana – przy wykorzystaniu rzutnika multimedialnego wyświetlone zostały slajdy przedstawiające m.in. wizerunki Ojców Niepodległości, fragmenty zabudowy Sierpca, obrazy prezentujące ważne wydarzenia z dziejów Polski. Weryfikowanie udzielanych odpowiedzi oraz przyznawanie punktów poszczególnym reprezentacjom leżało w gestii Komisji Konkursowej, w skład której weszli: Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca, Krzysztof Wiśniewski – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Wojciech Rychter – Wicestarosta Sierpecki oraz Jerzy Stachurski – Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca.

Finał konkursu poprowadził Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu – Marek Z. Zdrojewski. 

Poszczególne reprezentacje w zależności od zajętego miejsca otrzymały cenne nagrody rzeczowe tj. telewizory LCD 40” (I m-ca), urządzenia wielofunkcyjne (II m-ca), mikrowieże (III i IV m-ca). Ponadto wszyscy uczestnicy, którzy wykazali się zaskakująco rozległą wiedzą, bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji i ogłoszeniu oficjalnych wyników, otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie oraz przenośne głośniki bezprzewodowe, natomiast ich opiekunowie - specjalne podziękowania.

OFICJALNE WYNIKI

KONKURSU WIEDZY O POLSCE ORAZ MIEŚCIE SIERPC „W PRZEDDZIEŃ 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI”:

I KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych:

1 m-ce – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej,

2 m-ce – I Prywatna Szkoła Podstawowa,

3 m-ce – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego.

II KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych:

1 m-ce – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Armii Krajowej,

2 m-ce – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego,

3 m-ce – I Prywatna Szkoła Podstawowa.

III KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie gimnazjów:

1 m-ce – LEONIUM,

2 m-ce – Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika.

IV KATEGORIA WIEKOWA – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

1 m-ce – Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego,

2 m-ce – Liceum Ogólnokształcące im. Bpa Leona Wetmańskiego,

3 m-ce – Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego,

4 m-ce – Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin.

 

 

001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.JPG006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG009a.JPG010.JPG011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG020.JPG021.JPG022.JPG023.JPG