Wypełniona sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki stała się w piątkowe popołudnie 12 października 2018r. przestrzenią, w której przez blisko dwie godziny honorowane było miejskie środowisko oświatowe.

Całość została wpisana w atrakcyjną formułę montażu słowno - muzycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego. W trakcie uroczystości, po złożeniu życzeń pracownikom oświaty, Burmistrz – Jarosław Perzyński wyróżnił sześciu nauczycieli, którzy odnotowali szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Zapowiadane przez Marka Z. Zdrojewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury  Urzędu Miejskiego laureatki: Beata Gąsewicz – nauczyciel – wychowawca w Miejskim Przedszkolu Nr 1, Ewa Tarkowska – nauczyciel – wychowawca w Miejskim Przedszkolu Nr 2, Joanna Łukowska _ nauczyciel – wychowawca w Miejskim Przedszkolu Nr 3, Maria Barbara Kuskowska – pedagog w Gimnazjum Miejskim, Anna Pniewska – dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 oraz Jolanta Chyżyńska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  zostały odznaczone okolicznościową odznaką oraz otrzymały Nagrody Burmistrza. Następnie dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc wyróżnili nagrodami dyrektora notujących szczególne osiągnięcia nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi.

Dopełnieniem uroczystości były wystąpienia: Jerzego Stachurskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca, Jana Rzeszotarskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Sierpeckiego, ks. prof. dr. hab. Sławomira Zalewskiego – proboszcza parafii farnej, Prezesa Zarządu Powiatowego ZNP w Sierpcu – Teresy Domagalskiej oraz Józefa Mroza – Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, którzy życzyli zebranym licznych sukcesów zawodowych, wytrwałości oraz satysfakcji z realizowanego na rzecz uczniów posłannictwa.

 

001.JPG002.jpg003.JPG004.jpg005.JPG006.jpg007.jpg008.JPG009.JPG010.JPG011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.jpg019.JPG020.JPG021.JPG022.JPG023.JPG024.JPG025.JPG026.JPG027.JPG028.JPG029.JPG030.JPG031.JPG032.JPG