W związku z realizacją umowy

na badania profilaktyczne

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Sierpcu

przy ulicy Słowackiego 32,

Burmistrz Miasta Sierpca

przypomina o dostępnych darmowych badaniach krwi PSA na prostatę - 50 miejsc

oraz na badanie kału na  krew utajoną - 75 miejsc.