Trwa budowa parkingu przy ul. Słowackiego.

 

  1.  Zakres robót

1)            Mechaniczne usunięcie warstwy humusu gr. 15 cm wraz z wywozem;

2)            Rozbiórka krawężników i ław betonowych wraz z wywozem gruzu;

3)            Rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z wywozem;

4)            Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm i gr. 15 cm;

5)            Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową;

6)            Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 o gr. 15 cm po zagęszczeniu;

7)            Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (warstwa ścieralna) o gr. 4 cm wraz z frezowaniem;

8)            Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm;

9)            Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm;

10)         Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem;

11)         Ustawienie krawężników betonowych 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem;

12)         Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm.

       b. Termin realizacji umowy - do 15 grudnia 2018 r.

       c. Wynagrodzenie - 88 500,00 zł brutto.

       d. Wykonawca - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.

 

DSC_0637.JPGDSC_0638.JPGDSC_0641.JPGDSC_0645.JPGDSC_0647.JPGDSC_0648.JPGDSC_0653.JPG