UWAGA!

 

Burmistrz Miasta Sierpca informuje

o naborze wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na transporcie i unieszkodliwieniu

płyt azbestowo-cementowych pochodzących z prac demontażowo-rozbiórkowych.

 

Wniosek można pobrać ze strony http://bip.sierpc.pl/bipkod/10878844

Termin składania wniosków: 31.01.2019 rok