3 grudnia 2018r. odbyła się gala finałowa IV międzypowiatowego konkursu plastycznego „ Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą”, której organizatorem jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.

Patronat nad konkursem objęli: Ks. Tomasz Kadziński – Dziekan Dekanatu Sierpeckiego, pan Mariusz Turalski – Starosta Sierpecki, pan  Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc, pan Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc. Do placówki przybyli licznie laureaci z nauczycielami, rodzicami i opiekunami. Obecnością zaszczycili: Ks. Tomasz Kadziński – Dziekan Dekanatu Sierpeckiego,  pan Mariusz Turalski – Starosta Sierpecki, pan Jarosław Ocicki – Wicestarosta Sierpecki, pan Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc, pani Teresa Domagalska- Prezes Powiatowego Oddziału ZNP w Sierpcu, pani Zofia Kujawa- członek Jury, pani Katarzyna Przybyłowska- członek Jury, pan Jakub Grodzicki- Prezes TKKF Kubuś, dyrektorzy szkół oraz kierownicy placówek oświatowych. Renata Przybyłowska - dyrektor OPP powitała serdecznie zgromadzonych oraz poinformowała, że na konkurs wpłynęło  969 prac plastycznych z 47 placówek z 5 powiatów: warszawskiego, legionowskiego, płockiego, rypińskiego i sierpeckiego. Uroczystego otwarcia dokonał ksiądz Tomasz Kadziński  oraz pan  Mariusz  Turalski - Starosta Sierpecki. 122 laureatów odebrało dyplomy i nagrody w 4 kategoriach wiekowych: przedszkola; klasy I-III; IV-VI; klasy VII- VIII, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Kapituła w składzie: ks.Tomasz Kadziński, dyrektor Renata Przybyłowska oraz koordynator przedsięwzięcia Maria Jagodzińska,  wyróżniła 2 placówki, które  nadesłały największą ilość prac.  Tytuł  „Szkoła wielkich serc” trafił do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie oraz do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

W świąteczny nastrój wprowadzili gości uczestnicy zespołu wokalnego: Hanna, Aleksandra i Hubert, prowadzonego przez p. Dorotę Nawrocką.Na zakończenie każdej z trzech części gali padło wiele ciepłych słów ze strony Księdza Dziekana, Starosty Sierpeckiego, Wicestarosty Sierpeckiego oraz Burmistrza Miasta Sierpc.Dyrektor Renata Przybyłowska podziękowała serdecznie laureatom, nauczycielom, dyrektorom, Patronom konkursu oraz Wszystkim Ludziom Dobrego serca, bez których to ogromne przedsięwzięcie nie mogłoby być kontynuowane. Słowa podziękowania zostały skierowane do Rady Rodziców OPP, nauczycieli i pracowników za zaangażowanie i poświęcony czas.

Dyrektor poinformowała gości, że  wszystkie kartki z duszą pomogą w leczeniu małego Filipka – brata wychowanki OPP.Kiermasz kartek z duszą odbędzie się  5 grudnia od 9.30 w CKISZ Sierpc podczas VII Dnia Wolontariatu, 9 grudnia po mszy dla dzieci w Kościele Szkolnym, Farnym i Klasztorze.

 

DSC_0029.JPGDSC_0035.JPGDSC_0054.JPGDSC_0055.JPGDSC_0059.JPGDSC_0064.JPGDSC_0065.jpgDSC_0066.jpgDSC_0067.jpgDSC_0073.JPGDSC_0075.JPGDSC_0138.JPGDSC_0144.JPGDSC_0145.JPGDSC_0146.JPGDSC_0147.JPGDSC_0148.JPGDSC_0149.JPGDSC_0150.JPGDSC_0151.JPGDSC_0152.JPGDSC_0153.JPGDSC_0154.JPGDSC_0155.JPGDSC_0156.JPGDSC_0157.JPGDSC_0158.JPGDSC_0159.JPGDSC_0160.JPGDSC_0161.JPGDSC_0162.JPGDSC_0163.JPGDSC_0164.JPGDSC_0165.JPGDSC_0166.JPGDSC_1.JPG