5 grudnia 2018r., w trakcie II Sesji Rady Miejskiej Sierpca, radni zostali zapoznani, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe z  "Informacją o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018".

Przedstawiający kompleksowe sprawozdanie Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Marek Z. Zdrojewski omówił m.in. zagadnienia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli w kontekście następujących zmian demograficznych, strukturę wydatków, działania związane z wdrażaniem założeń reformy systemu oświaty, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zakres działań opiekuńczo – wspierających oraz inwestycji i remontów. Rozwinięciem sprawozdania ilustrowanego na bieżąco prezentacją multimedialną były wystąpienia dyrektorów trzech gimnazjów, dla których Miasto Sierpc jest organem prowadzącym, ewidencjonującym lub rejestrującym. Dyrektorzy skoncentrowali się na omówieniu wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie tegorocznych egzaminów gimnazjalnych.

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PRZEZ MIASTO SIERPC ZADAŃ OŚWIATOWYCH W R.SZK. 2017/2018

 

001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.JPG006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG