Dziś Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Sierpca Panem Dariuszem Malanowskim, Panią Dyrektor Hanną Kurtą oraz harcerzami złożył kwiaty oraz zapalił znicze przy pomniku Armii Krajowej przy Szkole Podstawowej Nr 2, upamiętniając tym samym rocznicę powstania Sił Zbrojnych w Kraju.

14 lutego 1942 r. powstała Armia Krajowa czyli zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi.

Pierwszym dowódcą Armii Krajowej był gen. Stefan Grot-Rowecki.

DSC_0969.JPGDSC_0980.JPGDSC_0982.JPGDSC_0984.JPGDSC_0989.JPGDSC_0992.JPG