Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu przystąpiła do realizacji  międzynarodowego projektu w ramach programu Erasmus+, Akcja 2, Edukacja Szkolna, Partnerstwa Strategiczne. 

W ciągu najbliższych dwóch lat uczniowie będą pracować nad projektem ,,Realizing  excluded students by smart strategies”, który obejmuje wiele różnorodnych zadań.

Ważnym elementem współpracy projektowej są wyjazdy w ramach wymiany uczniów. Uczniowie będą mieli okazję odwiedzić kraje szkół partnerskich, a w Sierpcu będziemy gościć uczniów i nauczycieli z partnerskich placówek. 

Praca przy projektach da nam z pewnością wiele przyjemności, poszerzy kompetencje językowe, pozwoli zdobyć nowe doświadczenia i przyjaźnie.

Realizacja projektu związana jest z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w wysokości 24 351,00 Euro.

Projekt obejmuje pięć szkół z Francji, Włoch, Polski, Rumunii i Turcji wraz z uczniami w wieku od 9 do 14 lat

   W dniach 18-22.02.2019 r. odbyło się pierwsze i niewątpliwie niezapomniane spotkanie rozpoczynające realizację projektu Erasmus+.  Doszło do niego w Turcji w bardzo gościnnej szkole w Basalan położonej 30 km od miasta Samsun nad Morzem Czarnym. W kilkudniowym spotkaniu wzięli udział tylko nauczyciele – przedstawiciele szkół partnerskich z Francji ( z siedzibą na Martynice), Włoch, Rumunii, Turcji i oczywiście Polski. Na początku bardzo ważnym punktem okazały się prezentacje dotyczące kraju, regionu i oczywiście szkoły poszczególnych partnerów. Wszystkie były niezwykle interesujące, inspirujące do wymiany uwag i komentarzy o różnicach w systemach edukacyjnych. Miło nam podkreślić, iż bajecznie kolorowa prezentacja naszej szkoły wzbudziła szczery zachwyt zebranych. Nie zabrakło też wymiany drobnych upominków pomiędzy przedstawicielami poszczególnych delegacji. Zostało również wybrane logo projektu.

    Kolejne etapy to już konkretne działania. Ich punktem wyjścia stały się obserwacje zajęć prowadzonych metodą stacji – Cooperative Learning. Każdego dnia można było obserwować inne lekcje przygotowane przez tureckich nauczycieli i ich uczniów. Odbyły się zajęcia pokazowe z matematyki, przyrody oraz  zajęcia z języka tureckiego poświęcone zanieczyszczeniu i ochronie środowiska. Następnie uczestnicy dyskutowali na ich temat w aspekcie głównego zagadnienia projektu, tj.  przeciwdziałaniu wykluczeniom. Podkreślono, iż uczniowie nabywali taką wiedzę i umiejętności, które z pewnością będą im niezbędne, aby prawidłowo funkcjonować w globalnym świecie. Wprowadzane strategie  i harmonijna współpraca dzieci w zespołach, pozwoli im odnieść sukces w realnym świecie. Wszyscy uczestnicy projektu zgodnie podkreślili, iż zaobserwowano przykłady dobrych praktyk i innowacyjnych metod wprowadzanych w codzienne zadania i czynności. Oczywiście na zakończenie opracowano raport, a wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

     Podczas ostatniego spotkania planowano działania kolejnej mobilności, którą zaplanowano na maj 2019r. we Włoszech, a będzie poświęcona tematowi – Peer Tutoring. W tej mobilności wezmą udział również dzieci ze szkół partnerskich.

    Tureccy organizatorzy starali się uatrakcyjnić pobyt przybyłym nauczycielom. Dlatego też po spotkaniach roboczych, dyskusjach i ewaluacji zajęć zorganizowano dwie wycieczki. Podczas pierwszej poznawaliśmy historię i urokliwe zakątki miasta Samsun.  Druga wyprawa odbyła się do historycznego miasta Amasya.

   Ta pierwsza mobilność  projektowa okazała się dla wszystkich jej uczestników źródłem nowych doświadczeń i przeżyć, które na pewno będą mogli wykorzystać we własnej praktyce pedagogicznej.