Z uwagi na fakt ogłoszenia roku 2019 Rokiem gen. Władysława Andersa w Sierpcu 13 marca br. Uchwałą Nr 48/VIII/2019 Rada Miejska Sierpca powołała Kolegium Koordynujące program obchodów.

W skład Kolegium weszli: Piotr Nowakowski – Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca (Przewodniczący), Dariusz Malanowski (Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca), Kazimierz Czermiński – Pomysłodawca obchodów Roku gen. Władysława Andersa w Sierpcu, Barbara Gil – Radna Rady Miejskiej Sierpca, Waldemar Frydrychowicz – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sierpca, Joanna Szewczykowska – Radna Rady Miejskiej Sierpca, Krzysztof Rudowski – Radny Rady Miejskiej Sierpca, Sławomir Wojciech Jaworowski – Rady Miejskiej Sierpca, Wojciech Skorłutowski – Radny Rady Miejskiej Sierpca, Michał Weber – Dyrektor Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc oraz Marek Z. Zdrojewski – Naczelnik Wydziału Oświaty  i Kultury Urzędu Miejskiego w Sierpcu.