Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na pracowników żłobka

oraz rodziców dzieci wraz wykazem niezbędnych dokumentów,

pojawią się w okresie marzec  – kwiecień 2019 r.

na stronie internetowej

www.zlobek.sierpc.pl

w zakładce Rekrutacja.