W dniu 21 marca 2019r., w Centrum Kultury i Sztuki, odbyło się uroczyste podsumowanie Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2018”.

Organizatorami Plebiscytu był Starosta  Sierpecki oraz Burmistrz Miasta Sierpca przy współpracy Partnera Strategicznego - firmy Mega Sierpc Sp. z o.o. Partnerzy wspierający: Wójtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie sportu, obejmujące swoim zasięgiem  teren powiatu sierpeckiego. Nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu czuwała Kapituła:

 1. Mariusz Turalski Starosta Sierpecki – Przewodniczący Kapituły – przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego,
 2. Jarosław Perzyński Burmistrz Miasta Sierpca - przedstawiciel Miasta Sierpca.
 3. Kamil Różański Radny Powiatu Sierpeckiego - przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego
 4. Sebastian Szczypecki Radny Powiatu Sierpeckiego - przedstawiciel Powiatu Sierpeckiego
 5. Waldemar Frydrychowicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sierpca – przedstawiciel miasta Sierpca
 6. Dariusz Malanowski Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca – przedstawiciel miasta Sierpca
 7. Sławomir Szałkucki – przedstawiciel Gminy Gozdowo
 8. Renata Mosakowska – przedstawiciel Gminy Mochowo
 9. Tomasz Zieliński – przedstawiciel Gminy Sierpc
 10. Maciej Gostomski – przedstawiciel Gminy Rościszewo
 11. Maria Szablewska – przedstawiciel Gminy Szczutowo
 12. Arkadiusz Świeczkowski – przedstawiciel Gminy Zawidz

 

Plebiscyt był realizowany kategoriach:

 1. Sportowiec Roku kat. męska i żeńska
 2. Młodzieżowy Sportowiec Roku ( kat. męska i żeńska):
 • Najlepszy sportowiec szkół podstawowych ( rocznik 2006 i młodsi)
 • Najlepszy sportowiec kat. wiekowa 14-16 lat (rocznik 2003-2005)
 • Najlepszy sportowiec szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Szkolna Drużyna Roku
 2. Młodzieżowa Drużyna Roku
 3. Drużyna Senior
 4. Sportowiec Sprawny Inaczej
 5. Trener Roku
 6. Działacz Sportowy Roku
 7. Ambasador Roku w kat. Junior i Senior

 

Do  miana Sportowca Roku 2018 w wyżej wymienionych kategoriach mogli ubiegać się funkcjonujący na obszarze powiatu sierpeckiego oraz Miasta Sierpc:

 • czynni sportowcy,
 • trenerzy szkolący kadrę sportową,
 • animatorzy sportu, działacze klubów i organizacji sportowych,
 • uprawiający sport przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji,
 • drużyny sportowe.

 

Prawo nominowania do tytułu Sportowca Roku 2018 przysługiwało wójtom gmin Powiatu Sierpeckiego, szkołom podstawowym, gimnazjom i szkołom ponadgimnazjalnym, a także - organizacjom pozarządowym obejmującym swoim zasięgiem  teren powiatu sierpeckiego oraz miasta Sierpca.

Tytuł sportowca roku w poszczególnych kategoriach przyznawany jest za osiągnięcia i sukcesy uzyskane przez nominowanych na przestrzeni roku 2018.

 

Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Sportowiec Szkół Podstawowych (rocznik 2006 i młodsi)

kategoria żeńska:

 • I miejsce - Julia Turalska –  zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu
 • II miejsce - Izabella Szablewska – zgłoszona przez Szkołę Podstawową im. Władysława Reymonta w Szczutowie
 • III miejsce - Agata Pomorska - zgłoszona przez Wójta Gminy Gozdowo.

 

Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Sportowiec Szkół Podstawowych (rocznik 2006 i młodsi)

kategoria męska:

 • I miejsce - Kajetan Żmijewski -  zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu
 • II miejsce - Maksymilian Żmijewski - zgłoszony przez Szkołę Podstawową nr 3 w Sierpcu
 • III miejsce - Ignacy Szałkucki – zgłoszony przez  zgłoszony przez Fitness Klub Step w Sierpcu

 

Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Sportowiec kat. wiekowa 14-16 lat (rocznik 2003-2005)

kategoria żeńska:

 • I miejsce - Zuzanna Dul - zgłoszona przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sierpcu
 • II miejsce - Julia Janiszewska – zgłoszona przez LKS Sparta Mochowo
 • III miejsce -  Nina Truchlewska – zgłoszona przez LKS Sparta Mochowo

 

Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Sportowiec kat. wiekowa 14-16 lat (rocznik 2003-2005)

kategoria męska:

 • I miejsce - Nikodem Kocięcki – zgłoszony przez Gimnazjum Miejskie w Sierpcu
 • II miejsce - Sebastian Twardowski – zgłoszony przez SP w Szczutowie
 • III miejsce -  Krzysztof Klasiński zgłoszony przez klub sportowy Taekyon

 

Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Sportowiec Szkół Ponadgimnazjalnych kategoria żeńska:

 • I miejsce - Milena Dyja - zgłoszona przez Liceum Ogólnokształcące  Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu
 • II miejsce - Aleksandra Cieślińska – zgłoszona przez OSP w Sierpcu – Justyna Adamska
 • III miejsce -  Agata Majorkowska – zgłoszona przez Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu – Mariusza Żmijewskiego

 

Zwycięzcy w kategorii Najlepszy Sportowiec Szkół Ponadgimnazjalnych kategoria męska:

 • I miejsce - Sylwester Lisicki – zgłoszony przez MKS Mazur Sierpc
 • II miejsce - Bartosz Włodarski – zgłoszony przez LKS Sparta Mochowo
 • III miejsce -  Artur Żmijewski - zgłoszony przez  Zespół Szkół  nr 1 w Sierpcu – Kamila Zarębskiego

 

W kategorii Sportowiec Sprawny Inaczej 2018 była jedna nominacja. Zwycięzcą została Milena Gołębiewska – zgłoszona przez Krzysztofa Korpolińskiego Wójta Gminy Sierpc.

 

Zwycięzcy w kategorii Szkolna Drużyna Roku  - do 15 roku życia

 • I miejsce - SLKS „Olimpijczyk” Jeżewo – zgłoszony przez Wójta Gminy Zawidz - Dariusza Franczaka
 • II miejsce - GKS Husarki Mochowo – zgłoszona przez LKS Sparta Mochowo
 • III miejsce -  Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Sierpc” – mini piłka ręczna – zgłoszony przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

 

Zwycięzcy w kategorii Młodzieżowa Drużyna Roku - od 16 do 20 lat

 • I miejsce - Męska Sztafeta Biegowa 10x1000 metrów -  zgłoszona przez ZS nr 1 w Sierpcu – Mariusz Żmijewski
 • II miejsce - SPARTA MOCHOWO JUNIOR STARSZY U-2000 – zgłoszona przez LKS SPARTA MOCHOWO

 

Zwycięzcy w kategorii Drużyna Senior:

 • I miejsce - Drużyna koszykówki „Kasztelanka” Sierpc – zgłoszona przez Uczniowski Klub Sportowy „Serw” Sierpc
 • II miejsce - Reprezentacja Pań w przeciąganiu liny- zgłoszona przez Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy Piast w Borkowie Kościelnym

 

Zwycięzcy w kategorii SPORTOWIEC ROKU 2018 kat. żeńska

 • I miejsce - Dorota Gadzińska – zgłoszona przez Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu – Maria Studzińska
 • II miejsce - Martyna Truchlewska – zgłoszona przez LKS Sparta Mochowo
 • III miejsce -  Sylwia Marcinkowska – zgłoszona przez Klub Sportowy Taekyon

 

Zwycięzcy w kategorii SPORTOWIEC ROKU 2018 kat. męska

 • I miejsce - Robert Bandosz – zgłoszony przez Sparta Sierpc – Piotra Grodzickiego
 • II miejsce - Bartłomiej Śmigrodzki - zgłoszony przez MKS „Kasztelan” Sierpc
 • III miejsce -  Marek Figura – zgłoszony przez Fitness Klub Step

 

Zwycięzcy w kategorii Trener Roku:

 • I miejsce - Artur Balcerowski – zgłoszony przez Klub Sportowy Taekyon Sierpc
 • II miejsce - Paweł Andrzej Sujkowski – Fitness Klub Step

 

Zwycięzcą w kategorii Działacz Sportowy Roku został Łukasz Wróblewski – zgłoszony przez UKS „Serw” w Sierpcu.

 

Kategoria Ambasador Sportu:

 • Ambasador Sportu kategoria junior - Kamil Perzyński – zgłoszony przez SP nr 3 w Sierpcu
 • Ambasador Sportu kategoria senior – Kazimierz Szablewski – zgłoszony przez Krzysztofa Korpolińskiego – Wójta Gminy Sierpc.

 

Sponsorami tegorocznego Plebiscytu „Sportowiec Ziemi Sierpeckiej 2018” byli:

 • Pan Grzegorz Włodarski Prezes oraz Pan Adam Kuciński Wiceprezes Firmy Mega Sierpc Sp. z o.o.
 • Pan Mariusz Zimnawoda – Właściciel Firmy Usługi Transportowe w Sierpcu.
 • Pan Adam Lipiński i Pan Arkadiusz Lipiński – Firma P.U.H. Export-Import Adam Lipiński.
 • Pani Lilla Nadratowska i Pan Andrzej Nadratowski – Firma „Staropolska Strzecha”.
 • Pan Kazimierz Kowalski – Firma Metal-Caro-Plast w Sierpcu.
 • Pan Grzegorz Gańko – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.
 • Pani Patrycja Sołdańska – Właściciel Firmy „Sol-Bet” Usługi Remontowo-Budowlane w Sierpcu.
 • Pan Przemysław Kawecki – Przedstawiciel Firmy Piekarnia K. Zieliński

Galę poprowadzili: Zbigniew Czajkowski i Waldemar Frydrychowicz.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! smile