Elewacja frontowa Szkoły Podstawowej Nr 3 została ukończona.