Kolejnym etapem bardzo owocnej  współpracy uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 z „Forum Dialogu – Szkoła Dialogu” była wizyta gości z Izraela. Jej celem była wycieczka do miejsc związanych z sierpeckimi Żydami.

15 maja 2019 roku do Sierpca przybyła grupa 14 studentów, którzy na studiach pedagogicznych przygotowują się do zawodu nauczyciela. Opiekunem grupy izraelskiej był Moshe Shner.

Przed przyjazdem gości  uczniowie uczestniczyli w warsztatach, które poprowadzili edukatorzy z Forum Dialogu. Następnie odbyły się zajęcia integracyjne, w których uczestniczyli uczniowie i ich izraelscy goście. Kolejnym ważnym punktem wizyty było spotkanie z Markiem Z.  Zdrojewskim – Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta, który w imieniu Burmistrza  Jarosława Perzyńskiego podziękował młodym Izraelczykom za przystąpienie do projektu, dzięki któremu można budować lepszą przyszłość, a ponadto przekazał materiały promocyjne związane z naszym miastem.

Po spotkaniu w szkole odbyła się wycieczka do miejsc związanych z historią sierpeckich Żydów. Uczniowie „Trójki” pokazali gościom budynek biblioteki żydowskiej, jatki, dom Abrahama Neumanna, kamienicę na targu rybnym, dom rabina i miejsce, gdzie znajdowała się synagoga oraz getto. Wycieczkę zakończyła wizyta na cmentarzu. Przy pamiątkowym pomniku zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Goście z Izraela byli pod ogromnym wrażeniem umiejętności uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim, znajomością historii Polski i historii swojego miasta.

 

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg018.jpg019.jpg020.jpg021.jpg022.jpg024.jpg025.jpg0074.jpg