Ministerstwo Sportu i Turystyki zatwierdziło listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019”.

Na liście znajduje się również Nasze Miasto.

Kwota pozyskanego wsparcia to prawie 150 000 zł! A w jego ramach zostaną wykonane cztery Otwarte Strefy Aktywności:

- ul. Jana Pawła II (między blokami nr 29 a 27)

- ul. Wiosny Ludów/Płocka (Park Andersa)

- ul. Jana Pawła II (w obrębie bloków nr 2, 18, 16, 14)

- ul. Sempołowska

Dziękuję pracownikom Wydziału Inwestycji, Remontów i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Sierpcu,  za zaangażowanie i dobrze wykonaną pracę.

1-13262.jpg1-13266.jpg1-13271.jpg