Wypełniona sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki stała się 18 czerwca br. przestrzenią, w której najbardziej utalentowani uczniowie sierpeckich szkół podstawowych oraz gimnazjów zostali uhonorowani nagrodami Burmistrza.

Była to już dziwiętnasta edycja gali, gdyż  praktyka wyróżniania  uczniów odnoszących spektakularne sukcesy w nauce, sporcie oraz różnych dziedzinach sztuki trwa nieprzerwanie od 2001r. Zgodnie z Zasadami przyznawania Nagród  Burmistrza dla  uczniów  szkół  podstawowych  i gimnazjów Miasta Sierpc, które radni Rady Miejskiej przyjęli Uchwałą Nr 120/XV/2008 w dniu 6 lutego 2008r., a następnie zmodyfikowali Uchwała Nr 398/LI/2018 w dniu 31 stycznia 2018r. nagrodę może uzyskać uczeń, który spełni łącznie trzy następujące warunki:  

1) uczęszcza do klas od IV do VIII w miejskiej szkole podstawowej (tj. w Szkole  Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej, w Szkole Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego  lub w I Prywatnej Szkole Podstawowej w Sierpcu) albo do klas III gimnazjum (tj.  w Gimnazjum Miejskim im. Mikołaja Kopernika, albo też oddziałów gimnazjalnych Liceum Ogólnokształcącego im. Biskupa Leona Wetmańskiego),

2)  uzyskał przynajmniej bardzo dobrą ocenę końcową z zachowania,

3) odnotował udokumentowane, co najmniej szczebla wojewódzkiego, wybitne osiągnięcie artystyczne lub sportowe, promujące szkołę lub miasto ewentualnie udokumentowane wybitne osiągnięcie w jakiejś dziedzinie wiedzy lub nauki, potwierdzone w zewnętrznych konkursach lub olimpiadach.

Wnioski o przyznanie nagród składali do dyrektorów szkół, z zachowaniem wyznaczonego terminu, nauczyciele przedmiotów i wychowawcy klas, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia w przedmiotowym zakresie należały do Rad Pedagogicznych. Każda ze szkół dysponowała limitem nagród, wynikającym z ogólnej liczby uczniów uczęszczających do klas IV – VIII w przypadku szkół podstawowych oraz klas III w przypadku gimnazjów. Generalnie jedna nagroda przypadła na stu uczniów, a jej wartość w br. wyniosła 900 złotych.

W trakcie uroczystości, w obecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miejskiego, pracowników Wydziału Oświaty i Kultury, przedstawicieli organizacji związkowych, dyrektorów szkół i instytucji kultury, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców, Burmistrz – Jarosław Perzyński dokonał wręczenia nagród 12 wyróżniającym się w różnych dziedzinach sierpczanom młodego pokolenia:

  • Alicji Sulkowskiej (kl. VIB), Kacprowi Millerowi (kl. VIIIA), Oliwii Misztal (kl. VIIIB), Natalii Mikuckiej (kl. VIIIC) i Igorowi Krulczykowi (kl. VIID) – uczniom Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
  • Natalii Barańskiej (kl. VIIC), Filipowi Kędzierskiemu (kl. VIIC), Julii Grzeleckiej (kl. VIB) i Wojciechowi Krzemińskiemu (kl. VIIIA)  - uczniom Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Sierpcu,
  • Damianowi Bieleckiemu – uczniowi klasy VIII I Prywatnej Szkoły Podstawowej w Sierpcu,
  • Jakubowi Łukomskiemu – uczniowi klasy IIIA oddziału gimnazjalnego Liceum Ogólnokształcącego im. Bpa Leona Wetmańskiego w Sierpcu,
  • Laurze Luizie Szewczyk (kl. IIIA) – uczennicy Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu.

W dalszej części gali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali laureaci Konkursu na logo obchodów Roku gen. Władysława Andersa w Sierpcu, zaś pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe laureaci VIII Konkursu Plastycznego „Wychodzę na spacer do Parku im. gen. Władysława Andersa i …” oraz X edycji konkursu „Sierpc w moim obiektywie” odbywającego się w bieżącym roku szkolnym pod hasłem: „Pokaż fotografią, że Sierpc to miasto ze smakiem”.

Zwracając się do zebranych Burmistrz – Jarosław Perzyński wyraził przekonanie, że wszechstronne działania władz samorządowych skutecznie wspierają rozwój najmłodszych sierpczan, zapowiadając przy tym modyfikację zasad przyznawania wyróżnienia w przyszłym roku.  O oprawę artystyczną uroczystości poprowadzonej przez Marka Z. Zdrojewskiego - naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego zatroszczyli się koleżanki i koledzy wyróżnionych przygotowując kilkuminutowe prezentacje. Na zakończenie gratulacje uczniom, nauczycielom, jak również władzom samorządowym złożył Przewodniczący Rady Miejskiej Sierpca – Dariusz Malanowski.

 

001.JPG002.JPG003.JPG004.JPG005.JPG006.JPG007.JPG008.JPG009.JPG010.JPG011.JPG012.JPG013.JPG014.JPG015.JPG016.JPG017.JPG018.JPG019.JPG020.JPG021.JPG022.JPG023.JPG024.JPG025.JPG026.JPG027.JPG028.JPG029.JPG030.JPG031.JPG032.JPG033.JPG034.JPG035.JPG036.JPG037.JPG038.JPG039.JPG040.JPG041.JPG