Wszyscy wiemy jak ważną rolę odgrywają drzewa dla życia na Ziemi. Dzięki prowadzonemu na ogromną skalę procesowi fotosyntezy najskuteczniej produkują tlen w atmosferze.

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować około 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie na tlen ponad 2500 ludzi.  Jedno dorosłe drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób.

Rośliny drzewiaste są też doskonałym „konsumentem” CO2 z atmosfery przez co w znaczny sposób łagodzą efekt cieplarniany i stabilizują klimat na Ziemi. Stanowią też naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Korzenie drzew i krzewów spowalniają procesy erozji gleb, przez co wpływają na zmniejszenie zanieczyszczenia wód. Jednak mimo tych wszystkich zalet, czasami zachodzi konieczność wycinki drzew podyktowanej różnymi względami np. inwestycjami, rozbudową infrastruktury technicznej szczególnie w zabudowie miejskiej, ale też złym stanem zdrowotnym, zagrożeniem dla życia i mienia ludzi. Ważnym zaznaczenia jest fakt, że wycinka każdego drzewa uzależniona jest wykonaniem nasadzeń zastępczych.

Mając na względzie dobro środowiska jako całości oraz realizując obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej systematycznie dokonujemy nasadzeń drzew. W ostatnim czasie na terenie miasta nasadziliśmy około 120 sztuk drzew na terenach skwerów miejskich oraz w pasach dróg miejskich.  Obecnie kontynuujemy prace sadzenia następnych stu sztuk  roślin drzewiastych. Drzewa zostaną posadzone w pasie ulicy Witosa, na terenie skweru Mirosławskiego, Jeziórek, przy nowo powstającym żłobku, w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II, na skwerze im. Bartosza Paprockiego, w pasie drogowym ulicy Wspólnej, Braci Tułodzieckich oraz na terenie Placu Europejskiego.  Nowe drzewa to głównie klony kuliste, robinie, jarząby, głogi, lipy i brzozy.

Pamiętajmy, że nowe nasadzenia są naszym dobrem wspólnym, uczmy dzieci i młodzież, że słowa „SZANUJ ZIELEŃ” nie są tylko pustym hasłem.

 

01.JPG02a.JPG02b.jpeg03.jpeg06a.jpg07.jpeg07.jpg08.JPG