Zakres prac:

  • Rozbiórka krawężników i ław betonowych wraz z wywozem gruzu;
  • Wykonanie korytowania wraz z wywozem nadmiaru gruntu;
  • Wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm – ok. 250,00 m2;
  • Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw naturalnych 0/31,5 o gr. 15 cm po zagęszczeniu – ok. 250,00 m2;
  • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm – ok. 250,00 m2;
  • Ustawienie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem – ok. 65,00 mb;

 

01.JPGDSC_0028.JPGDSC_0041.JPGimg_20190701_181031.jpgimg_20190701_181058.jpgimg_20190701_181115.jpg