21 sierpnia 2019r., w trakcie XVII sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński wraz ze swoim zastępcą – Piotr Nowakowski dokonał wręczenia Annie Trzcińskiej aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu.

Anna Trzcińska jest nauczycielem dyplomowanym, magistrem edukacji wczesnoszkolnej legitymującym się 30-letnim stażem pracy pedagogicznej. Na przestrzeni ostatnich 15 lat pełniła funkcję wicedyrektora. 25 czerwca br. wygrała ogłoszony przez Burmistrza Miasta Sierpca konkurs na stanowisko na kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2.

Pani Trzcińska będzie kierowała „Dwójką” przez najbliższych pięć lat.

 

01.jpg02.jpg03.jpg05.jpg06.jpg07.jpg