Od września w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sierpcu czynna jest wystawa poświęcona 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, pokazująca najważniejsze etapy działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu wojny i okupacji w Sierpcu i na terenie powiatu sierpeckiego.

Rok 2019 został ogłoszony w Sierpcu Rokiem gen. Władysława Andersa (Uchwała Nr 48/VIII/2019 Rady Miejskiej Sierpca).  Wpisując się w tematykę obchodów wystawa zawiera także informacje o generale Władysławie Andersie i pobycie w Sierpcu, w pierwszych dniach września 1939 roku,  Nowogródzkiej Brygady Kawalerii pod jego dowództwem.

Na wystawę składa się 17 planszy tematycznych. Ekspozycję przygotowano przede wszystkim z myślą o uczniach sierpeckich szkół, dla których przygotowane zostały zajęcia edukacyjne.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli historii, których zapraszamy wraz z uczniami do odwiedzenia Biblioteki, obejrzenia wystawy i wysłuchania kilkunastominutowego komentarza historycznego.

II-wojna---plakat.jpgIMG_2222.JPGIMG_2229.JPGIMG_2230.JPGIMG_2232.JPGIMG_2237.JPGIMG_2240.JPG