Oferta w trybie pozakonkursowym Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Kubuś” w Sierpcu pod nazwą „Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób Trzeciego Wieku”