W Miejskiej Bibliotece Publicznej trwa przebudowa i modernizacja budynku. Remont jest możliwy dzięki pozyskanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 "Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020".

Przyznane środki w kwocie 601 000 zł przeznaczone są na likwidację barier architektonicznych (dobudowa windy) oraz unowocześnienie pomieszczeń bibliotecznych. Miasto przekazało ponad 360 000 zł wkładu własnego już na etapie wniosku.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor Moniki Stańczak za zaangażowanie w pozyskiwanie funduszy na rzecz Naszej Biblioteki. Remont jest kolejną inwestycją, która w ostatnim czasie otrzymała wsparcie z funduszy ministerialnych.

 

 

 

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG