Wypełniona sala widowiskowa Centrum Kultury i Sztuki stała się w poniedziałkowe popołudnie 14 października 2019r. przestrzenią, w której przez blisko dwie godziny honorowane było miejskie środowisko oświatowe.

Całość została wpisana w atrakcyjną formułę montażu słowno - muzycznego w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej. W trakcie uroczystości, po złożeniu życzeń pracownikom oświaty, Zastępca Burmistrza – Piotr Nowakowski wyróżnił sześć nauczycielek, które odnotowały szczególne osiągniecia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Zapowiadane przez Marka Z. Zdrojewskiego – Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury  Urzędu Miejskiego laureatki: Irena Kalkowska – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej Nr 3, Beata Jastrzębska – nauczycielka historii Szkole Podstawowej Nr 2, Anna Żuławnik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 3, Beata Sobocińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2, Iwona Cieciurska – nauczyciel – wychowawca i wicedyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 oraz Ewa Rycharska – nauczyciel matematyki i dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  zostały odznaczone okolicznościową odznaką oraz otrzymały Nagrody Burmistrza. Następnie dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Miasto Sierpc wyróżnili nagrodami dyrektora odnoszących szczególne osiągnięcia nauczycieli, a także pracowników administracji i obsługi.

Dopełnieniem uroczystości były wystąpienia: Dariusza Malanowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej Sierpca, Mariusza Turalskiego – Starosty Sierpeckiego, ks. dr.  Tomasza Kadzińskiego – Dziekana Dekanatu Sierpeckiego, a także proboszcza parafii Św. Maksymiliana Kolbe, Prezesa Zarządu Powiatowego ZNP w Sierpcu – Piotra Podlaskiego oraz Józefa Mroza – Przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność, którzy życzyli zebranym licznych sukcesów zawodowych, wytrwałości oraz satysfakcji z realizowanego na rzecz uczniów posłannictwa.

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg018.jpg019.jpg020.jpg021.jpg022.jpg024.jpg025.jpg026.jpg