30 października 2019r., w trakcie XXI sesji Rady Miejskiej Sierpca działając w imieniu Organizatora tj. samorządu miejskiego Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński wraz ze swoim zastępcą – Piotr Nowakowski dokonał wręczenia Jarosławowi Żmijewskiemu aktu powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu.

Burmistrz dokonując pozytywnej oceny działań Jarosława Żmijewskiego w kadencji 2015 – 2019, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności w oparciu o art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej powierzył mu kierowanie Centrum Kultury i Sztuki w okresie od 2 listopada 2019 do 1 listopada 2023. 

Jarosław Żmijewski podziękował Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej za zaufanie, deklarując jednocześnie pełną współpracę oraz efektywne zarządzanie powierzoną mu jednostką na rzecz upowszechniania kultury w Mieście.

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg