30 października 2019r., w trakcie XXI Sesji Rady Miejskiej Sierpca, radni zostali zapoznani, zgodnie z art. 11ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe z  "Informacją o stanie realizacji przez Miasto Sierpc zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019".

Przedstawiający kompleksowe sprawozdanie Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury – Marek Z. Zdrojewski omówił m.in. zagadnienia dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli w kontekście następujących zmian demograficznych, strukturę wydatków, działania związane z wdrażaniem założeń reformy systemu oświaty, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, zakres działań opiekuńczo – wspierających oraz inwestycji i remontów. Rozwinięciem sprawozdania ilustrowanego na bieżąco prezentacją multimedialną były wystąpienia dyrektorów trzech szkół podstawowych, dla których gmina Miasto Sierpc jest organem prowadzącym lub ewidencjonującym. Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 2 – Anna Trzcińska, Szkoły Podstawowej Nr 3 – Ewa Rycharska oraz wicedyrektor I Prywatnej Szkoły Podstawowej – Kamila Jagodzińska skoncentrowali się na omówieniu wyników uzyskanych przez uczniów w trakcie tegorocznych egzaminów ośmioklasistów.

Informacja (…)” dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sierpc w zakładce „Edukacja i Kultura”.

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg