Rok nieuchronnie dobiega końca i powoli będziemy przygotowywać się do Świąt Bożego Narodzenia. Ich nieodłącznym atrybutem są szopki betlejemskie, dawniej znajdujące honorowe miejsce w każdym domu.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od lat popularyzuje tę piękną tradycję i po raz kolejny zachęca dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat do udziału w konkursie plastycznym „Szopka betlejemska. Małe dzieło sztuki”. Mogą w nim brać udział zarówno uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie ośrodków szkolno – wychowawczych, domów kultury jak i osoby indywidualne. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie i wykonanie przestrzennej szopki betlejemskiej. Konstrukcja nie może być podświetlana, a jej wymiary nie mogą przekraczać 50x50x50 cm. Gotową pracę należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. G. Narutowicza 64 z dopiskiem „Konkurs Szopka betlejemska” do 23 listopada. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony formularz. Wręczenie nagród nastąpi w czwartek 5 grudnia 2019 w skansenie. Nie warto tracić czasu, bowiem na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

 

Justyna Cieszyńska